ПРОГРЕСИЛЬНІ: ВІЗІЯ

(концепт; позиціювання; цінності; принципи; основні проблеми й напрямки активності; перспективи)
Прогресильні
Активісти(-ки) команди Прогресильні
Хто ми?

«Прогресильні» – це прогресивна спільнота, українське ком'юніті активної громадськості, учасників освітнього процесу, які поділяють спільні цінності у впровадженні якісних змін в освіті та науці, реалізації своїх прав, свобод та інтересів, забезпеченні інтегрованості освіти, науки і практики, підвищенні престижу освітянської професії, визнанні її ролі у подальшому поступі й відбудові України.
Наша мета

Формування найбільшої освітянської спільноти, яка би здійснювала помітний впив на освітянську сферу та забезпечувала постійну прокачку викладачів.
Наша відмінність від інших

На відміну від консервативних і реакційних груп, прогресивні ком'юніті («Прогресильні») націлені на поступальний розвиток освіти як складової загального суспільного поступу, вирішення її актуальних проблем, що турбують широку громадськість, задля творення освіченої, сильної, незалежної, конкурентоздатної на світовому рівні України, яка здатна за допомогою науки і освітянських технологій демонструвати успіхи в усіх сферах суспільного життя: економіці, політиці, соціальній і духовно-культурній сферах.

В умовах глобалізації і великої конкуренції освіта повинна вміти швидко адаптуватись, прогресувати і відповідати новітнім викликам.

Ми віримо в розум, прогрес, поступ України, який творитимуть освічені люди.

Успішна сучасна освіта – ключ до відбудови й творення успішної країни.

Задля цього ми – Прогресильні – створюємо прогресивне українське ком'юніті активної громадськості, учасників освітнього процесу. Разом – ми сила!
Наші цінності

 • Свобода та рівність
 • Справедливість і солідарність
 • Розум та інтелект
 • Професіоналізм
 • Патріотизм
 • Соціальне партнерство
 • Соціальна держава
 • Суспільний прогрес
 • Прогресивна Україна
Наші принципи

 • Свободи
 • Рівності
 • Справедливості
 • Солідарності
 • Патріотизму
 • Професіоналізму
 • Демократизму
 • Відкритості
 • Соціального партнерства
Основні проблеми й напрямки нашої активності:

 1. Реалізація, захист прав, свобод, законних інтересів усіх учасників освітнього процесу.
 2. Конкурентоспроможність, престиж освіти й науки. Підвищення конкурентоспроможності й престижу вітчизняної системи освіти та науки.
 3. Підвищення престижу праці освітян і науковців, її регулювання та справедлива оплата на рівні кращих європейських (світових) стандартів. Соціальний захист працівників цієї галузі.
 4. Увага держави до питань освіти та науки. Стимулювання державної підтримки поступального розвитку освіти і науки, визначення сучасних пріоритетів і цілей, збільшення бюджетного фінансування і розширення бюджетного кредитування здобуття освіти й наукових розробок.
 5. Новітні методичні та дидактичні форми. Перманентний пошук, розробка й впровадження новітніх методів, інтерактивних форм в освіті, що відповідають сучасним трансформаціям в Україні та світі.
 6. Сучасні компетентності. Формування модерних компетентностей у науковців, освітян, здобувачів освітніх і освітньо-наукових рівнів.
 7. Прогресивна Стратегія розвитку освіти та науки. Розробка, лобіювання та реалізація прогресивної Стратегії розвитку вітчизняної освіти і науки в умовах повоєнної відбудови України.
 8. Конкурентоспроможність випускників. Підвищення конкурентоспроможності випускників вітчизняних закладів вищої освіти, сприяння їхньому працевлаштуванню.
 9. Поступальний розвиток усіх рівнів освіти. Активізація роботи по формуванню оновленої системи професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, що здатна задовольнити потреби в кадрах для відбудови України.
 10. Стратегія прогресивних змін в Україні. Розробка, експертна підтримка та реалізація науково-обґрунтованої Стратегії прогресивних змін в Україні як національного орієнтиру повоєнної відбудови країни.
 11. Міжнародний освітній діалог. Активізація міжнародного освітнього діалогу, міжнародної підтримки вітчизняної освіти та науки.
 12. Співпраця науки, влади і бізнесу. Налагодження соціального партнерства, діалогу науки, влади і бізнесу задля творення оновленої системи освіти і оновленої України; оптимізація зв'язків між державою, стейкхолдерами, закладами освіти та науки.
Наші перспективи (рівні активності):

1 модель (перший етап): «клубний» формат – «Прогресильні» розвиваються у форматі своєрідного клубу, де відбуваються активності й внутрішня комунікація по інтересам. Такий формат, до речі, ми зараз і спостерігаємо. Тут мінімальні ризики, проте і вплив на зовнішнє середовище теж мінімальний. До того ж може бути проблема із залученням ресурсної бази (фінансів тощо).
2 модель (другий етап): «профспілковий» формат – «Прогресильні» з часом можуть масштабуватися й перетворитися на своєрідний аналог альтернативної незалежної освітянської профспілки з центром і розгалуженою системою в регіонах, що дозволить наростити зовнішній вплив і залучати ресурсну базу.
3 модель (третій етап): формат суспільного руху – під час реалізації другої моделі «Прогресильні» можуть перерости у широкий освітянський суспільний рух з максимальним зовнішнім впливом і залученням ресурсної бази для впровадження статутної діяльності та національних прогресивних перетворень.
Прогресильні – це більше ніж громадська організація, окрім своїх членів вона об'єднує освітянську громадськість, зацікавлених осіб на своїх заходах, тому розвиває свою діяльність на різних рівнях.
ДІЗНАВАЙСЯ
ПРО ВСІ НОВИНИ
27.04.2023
Did you like this article?